Kontaktirajte nas!

00 385 (1) 364 3828

Home Legalizacija
Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo

Legalizacija objekata je ishođenje odgovarajućeg akta kojim se bespravno izgrađeni objekt legalizira.

Sukladno zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama omogućena je legalizacija oko 150.000 bespravno sagrađenih stambenih objekata u RH, a postoji jos 150.000 bespravno sagrađenih poljoprivrednih objekata. Naime, predmetnim zakonom se omogućava legalizacija bespravnih građevina bez obzira na veličinu povrede prostornog plana, što u stvari znači da se moze legalizirati velika većina objekata. Ovo je jedinstvena prilika da se legalizira, a zatim i etažira nelegalna građevina, te se onda s njom slobodno trguje na tržištu nekretnina. Ukoliko imate nelegalan objekt, a želite ga legalizirati, mi Vam omogućavamo izradu projektne dokumentaciju te savjete i asistenciju pri prikupljanju ostale potrebne dokumentacije (izvod iz prostornog plana, izvod iz katastra, obračun naknade za zadrzavanje objekta u prostoru...).

Osnova za legalizaciju je 3D snimak prostora iz zraka na datum 31.6.2011. g. koji se označava kao "nulto stanje", odnosno, ono sto su kamere snimile na taj dan da postoji u prostoru to se može legalizirati, ako su izvedeni grubi građevinski radovi, postavljeni zatvori, krov i sl.

Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se donošenjem Rješenja o izvedenom stanju, za koji je potrebno predati zahtjev do 30.06.2013. g. i po proteku toga roka ne može se više podnijeti.

Rješenje o izvedenom stanju donosi upravno tijelo jedinice područne (regionalne), odnosno lokalne samouprave koje prema posebnom zakonu obavlja poslove izdavanja akata za provođenje dokumenata prostornog uređenja i građenje.

 

Zahtjevu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnositelj zahtjeva prilaže:

  1. tri primjerka geodetske snimke izvedenog stanja, odnostno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu
  2. tri primjerka snimke izvedenog stanja
  3. izjava o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti izrađenima po ovlaštenom inženjeru građevinarstva, za građevine veće od 400m2

 

Ukoliko želite nakon ishodovanja Rješenja o izvedenom stanju i ucrtavanja objekta urediti vlasništvo nad točno određenim dijelom zgrade ili kuće za potrebu kupnje i prodaje nekretnine, ostavinsku diobu, diobu obiteljskih nekretnina, utvrđivanje udjela pojedinih vlasnika u troškovima upravljanja i održavanja objekata, izrađujemo za Vas etažni elaborat za provedbu postupka etažiranja.

 

Lokacija

Kontakt podaci

KONSTRUKTA d.o.o.

Desinička 20

10 000 Zagreb

tel. 01 364 3828

fax. 01 364 3829

UPIT